Spring til indhold

Pasning uden for kommunen

Har du brug for at få dit barn passet i en anden kommune end hvor du bor, og hvad kan det betyde for din betaling? .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Har du brug for at få passet dit barn i en anden kommune, end den du bor i, kan det lade sig gøre, hvis denne kommune optager børn fra andre kommuner.

Det kan du tjekke på ventelistelukning.dk

Du har også ret til at beholde dit barns nuværende plads, selvom I flytter til en anden kommune.

Betaling for pasning i anden kommune

Hvis dit barn passes i en anden kommune, end der hvor det bor, så er det altid bopælskommunen, der opkræver betaling for pladsen.

Hvis du ønsker at søge om fripladstilskud, skal du også gøre det i din bopælskommune.

 

Betaling og tilskud til en plads i anden kommune, hvis dit barn er fra 2 år og 10 måneder til og med 5 år

Hvis dit barn har en plads uden for Odense Kommune, udgør din betaling forskellen mellem tilskuddet fra Odense Kommune og bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud.

Bruttodriftsudgiften er det beløb, det koster kommunen at drive pladsen. Hvis prisen i pasningskommunen er højere end i Odense Kommune, vil du derfor skulle betale mere for pladsen end for en plads i Odense Kommune.

Eksempel:
Bruttodriftsudgiften for en børnehaveplads i Odense Kommune udgør i 2014 kr. 6.464 pr. måned.  Din betaling udgør  25% af bruttodriftsudgiften svarende til kr. 1.616 pr. måned. Den kommunale andel udgør 75% svarende til kr. 4.848 pr. måned.

Hvis dit barn har en børnehaveplads i en anden kommune, hvor bruttodriftsudgiften til en børnehaveplads er på kr. 6.860 pr. måned, så vil din betaling blive den anden kommunes bruttodriftsudgift fratrukket tilskuddet fra Odense Kommune på kr. 4.848. Herefter bliver egenbetalingen – din betaling på kr. 2.012 pr. måned.

I de tilfælde, hvor dagtilbuddet i den anden kommune er billigere end i Odense Kommune, vil den andel, som Odense giver, være på 75% af den anden kommunes bruttodriftsudgift.

Betaling og tilskud til en plads i en anden kommune, når barnets alder er fra 0 til og med 2 år og 9 måneder.

For børn under 2 år og 10 måneder gælder nogle særlige omstændigheder i forhold til det tilskud, som kommunen yder til pladsen.

Når man beregner tilskuddet til en plads i denne aldersgruppe, gøres det ud fra et gennemsnit af alle vuggestuepladser og alle dagplejepladser  i Odense kommune. Den gennemsnitlige udgift til en plads i aldersgruppen er i 2014 på kr. 9.940. Her yder kommunen så et tilskud på 75% af denne udgift, svarende til kr. 7.455.

Eksempel:

Hvis du har en vuggestueplads i en anden kommune, hvor bruttodriftsudgiften er på kr. 13.000 pr. måned, vil din betaling blive på
Kr. 13.000 – kr. 7.455 = kr. 5.545

Fripladstilskud til en plads udenfor Odense kommune

Alder fra 2 år og 10 måneder til 5 år

Du kan godt søge om fripladstilskud til en plads uden for Odense Kommune. Her skal du dog være opmærksom på, at der for børnehavebørn kun gives friplads i forhold til den egenbetaling, der er i Odense Kommune, hvilket er kr. 1.616.

Fra tidligere eksempel blev egenbetalingen på kr. 2.012. Hvis der bevilges delvis friplads på 50% af egenbetalingen, vil tilskuddet beregnes ud fra de kr. 1.616, hvilket giver et fripladstilskud på kr. 808. Egenbetalingen vil efter beregning af fripladstilskud så være på:
Kr. 2.012 – kr. 808 = kr. 1204

Alder fra 0 til og med 2 år og 9 måneder

I forhold til tidligere eksempel for denne aldersgruppe blev det kommunale  tilskud beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift på kr. 9.940. Det er også dette beløb, som en økonomisk friplads beregnes ud fra. Der kan højst gives friplads til 25% af dette beløb – altså kr. 2485.

Hvis man er berettiget til et fripladstilskud på 50%, vil fripladstilskuddet været på kr. 1243,-, selvom den faktiske egenbetaling er højere end kr.  2.485. Ifølge tidligere eksempel blev egenbetalingen for en udenbys vuggestue på kr. 5.545.

Efter beregning af fripladstilskud bliver egenbetalingen nu på:
5545 – 12430 = 4302.

Børn- og Ungeforvaltningen