Spring til indhold

Søg eller ændre tilskud til friplads

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn passes i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO.

Du kan desuden søge om økonomisk fripladstilskud til private daginstitutioner, men ikke private passere og private SFO'er.

Her får du ikke tilskud til pasning

Du kan ikke få tilskud til pasning i private SFO'er og hos private passere.

Refusionen

Du kan søge om refusion af den private passers løn. Men refusionen har intet med din indtægt og økonomisk friplads at gøre. Du kan læse mere om private pasningsordninger her

Hvornår kan du søge fra?

Du kan få tilskud til pasning fra den dag, dit barn er nyoptaget - det vil sige optaget første gang - i kommunal dagpleje, daginstitution eller privat daginstitution. Du kan dog ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke var berettiget til dette på tidspunktet for nyoptagelsen.

Af administrationsmæssige grunde bedes du søge senest tre måneder efter, at dit barn er begyndt i pasning.
 
Hvis du søger tilskud til pasning på andre tidspunkter end ved nyoptagelsen, bevilges tilskuddet måneden efter, at ansøgningen er modtaget. Det vil sige, hvis du afleverer ansøgningen den 20. januar, bevilges tilskuddet fra den 1. februar.

Sagsbehandlingstid på fire uger

Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 

Du skal dog fortsat betale de regninger, som du modtager, indtil du hører fra os. Hvis du betaler for meget i en periode, vil du få pengene retur - det sker helt automatisk.

Husk at melde ændringer i indkomst- og familieforhold

  • Det er dit eget ansvar at holde øje med, at din beregnede årsindkomst hele tiden er opdateret. 
  • Du har pligt til at registrere eventuelle stigninger i din indkomst.
  • Du har ligeledes pligt til at oplyse til Forældrebetalingen, hvis du bliver samboende eller gift.

Børn- og Ungeforvaltningen