Spring til indhold

Har du beskyttet adresse kan du ikke søge tilskud til pasning på odense.dk

Selvbetjeningsløsningen "søg/ændre økonomisk friplads" på odense.dk kan ikke bruges, hvis du har beskyttet adresse. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Forældrebetalingen

66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Forældrebetaling

Hvis du ønsker at søge tilskud til pasning af dit barn og har beskyttet adresse, kan du desværre ikke bruge selvbetjeningsløsningen. Du kan i stedet via Digital Post sende en meddelelse til Forældrebetalingen i Odense Kommune, hvor du skal oplyse om:

Navn og cpr-nummer på ansøger, ægtefælle/samlever og børn i husstanden.

Derudover skal du oplyse:

  • Eventuel angivelse af om der søges som enlig forsørger
  • Indtægter på ansøger og eventuel ægtefælle/samlever
  • Ansøgningsdato
  • Eventuelle bemærkninger
  • Eventuelt telefonnummer


 


Børn- og Ungeforvaltningen