Spring til indhold

Har du beskyttet adresse kan du ikke søge tilskud til pasning på odense.dk

Selvbetjeningsløsningen "søg/ændre økonomisk friplads" på odense.dk kan ikke bruges, hvis du har beskyttet adresse. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du ønsker at søge tilskud til pasning af dit barn og har beskyttet adresse, kan du desværre ikke bruge selvbetjeningsløsningen. Du kan i stedet via Digital Post sende en meddelelse til Forældrebetalingen i Odense Kommune, hvor du skal oplyse om:

Navn og cpr-nummer på ansøger, ægtefælle/samlever og børn i husstanden.

Derudover skal du oplyse:

  • Eventuel angivelse af om der søges som enlig forsørger
  • Indtægter på ansøger og eventuel ægtefælle/samlever
  • Ansøgningsdato
  • Eventuelle bemærkninger
  • Eventuelt telefonnummer


 


Børn- og Ungeforvaltningen