Beregn tilskud til pasning

Her kan du beregne din egenbetaling til en kommunal daginstitution i Odense kommune. Du kan ikke bruge denne løsning, hvis dit barn er i en privat institution, eller har privat dagpleje.

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Forældrebetalingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Digital post

Forældrebetaling

  • Du kan lave en vejledende beregning af dit fripladstilskud.
  • Du kan beregne din egenbetaling til en kommunal daginstitution.
  • Du kan ikke bruge denne løsning, hvis dit barn er i privat institution, eller har en privat passer

Fripladstilskud afhængig af indkomst

Hvis din husstands samlede indkomst før skat er under 528.200 kroner, kan du søge om tilskud til betaling af kommunal børnepasning. Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.


Husstandens samlede indkomst

Friplads

Op til 170.101 kr.

100 % friplads

170.101 – 173.869 kr.

95 % friplads

173.870 – 528.199 kr.

Inden for dette interval reduceres fripladstilskuddet
med 1 procent point for hver 3.521 kr. i indtægtsstigning

528.200 kr. og derover

Intet fripladstilskud


For enlige forsørgere forhøjes índkomstgrænserne med 59.429 kr. Er du enlig forsørger, må du altså tjene op til 587.628 kr.


Sådan beregner du din årsindkomst

Du beregner din årsindkomst ved at fratrække ATP og AM-bidrag fra din bruttoløn (løn før skat er trukket fra). Derefter ganger du med antal udbetalinger, indtil du når en årsløn. Er du månedslønnet, skal du eksempelvis gange med 12.

Eks.: Tjener du 28.000 kr. før skat (bruttoindkomst) om måneden og betaler 3.100 kr. i ATP og AM-bidrag (kig på din lønseddel), ser regnestykket således ud: 24.900 kr. x 12 måneder = 298.800 kr.

Hvis din indkomst svinger fra måned til måned, skal du forsøge at fastsætte en gennemsnitlig månedsløn og så gange den med 12 for at danne en årsindkomst. 

Fripladstilskuddet beregnes ud fra dette beløb og din eventuelle samlevers årsindkomst - altså den samlede husstandsindkomst.


Opdateret 08-10-2015

Børn- og Ungeforvaltningen