Spring til indhold

Økonomisk friplads - tilskud til pasning af dit barn

Du kan søge om fuld eller delvis økonomisk friplads, som er tilskud til betaling for pasning af dit barn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Forældrebetalingen

78 73 40 24
Udenfor dette tidsrum kontakt borgerservice

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Forældrebetaling

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 13.00

Nye regler for økonomisk friplads

Pr. 01-01-2016 er reglerne for tildeling af friplads ændret. De nye regler gælder både for nyansøgninger og for dig, der allerede modtager fripladstilskud. Se oversigt over de nye regler, samt hvilken betydning de får for dig.

 

Søg eller ændre tilskud

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud, hvis dit barn passes i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave eller SFO.

Du kan desuden søge om økonomisk fripladstilskud til private daginstitutioner, men ikke private passere og private SFO'er.

 

Beregn dit tilskud til pasning

Du kan lave en vejledende beregning af dit fripladstilskud.
Du beregne din egenbetaling for en kommunal daginstitution. Du kan ikke bruge denne løsning hvis dit barn er i privat institution eller har en privat passer, læs mere om privat pasning.

 

Fripladstilskud afhængig af indkomst

Hvis din husstands samlede indkomst før skat er under et vis beløb, kan du søge om tilskud til betaling af kommunal børnepasning. Er der mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med et vis beløb for hvert barn ud over det første.


For enlige forsørgere forhøjes indkomstgrænsen.

 

Læs mere om økonomisk friplads og beregn, hvor meget du/I kan få i tilskud. Her kan du også læse om socialpædagogisk fripladstilskud, og hvordan kommunen regulerer dit tilskud, hvis din indkomst ændre sig uden, at du har oplyst det.

Sådan beregner du din årsindkomst

Du beregner din årsindkomst ved at fratrække ATP og AM-bidrag fra din bruttoløn (løn før skat er trukket fra). Derefter ganger du med antal udbetalinger, indtil du når en årsløn. Er du månedslønnet, skal du eksempelvis gange med 12.

Eks.: Tjener du 28.000 kr. før skat (bruttoindkomst) om måneden og betaler 3.100 kr. i ATP og AM-bidrag (kig på din lønseddel), ser regnestykket således ud: 24.900 kr. x 12 måneder = 298.800 kr.

Hvis din indkomst svinger fra måned til måned, skal du forsøge at fastsætte en gennemsnitlig månedsløn og så gange den med 12 for at danne en årsindkomst. 

Fripladstilskuddet beregnes ud fra dette beløb og din eventuelle samlevers årsindkomst - altså den samlede husstandsindkomst. 

 

Her får du ikke tilskud til pasning

Du kan ikke få tilskud til pasning til private SFO'er og private passere.

Du kan søge om refusion af den private passers løn. Men refusionen har intet med din indtægt og økonomiske friplads at gøre. Du kan læse mere om
private pasningsordninger her

 

Husk at melde ændringer i indkomst- og familieforhold

Det er dit eget ansvar at holde øje med, at din beregnede årsindkomst hele tiden er opdateret. 
Du har pligt til at registrere eventuelle stigninger i din indkomst.
Du har ligeledes pligt til at oplyse til Forældrebetalingen, hvis du bliver samboende eller gift.

Stop tilskud - Når du ikke længere har brug for tilskud til pasning

Hvis din husstands samlede indkomst eller familieforhold medfører, at du ikke længere er berettiget til tilskud til pasning, kan du via Digital Post sende en meddelelse til Forældrebetalingen. Husk at oplyse årsagen til, at du ikke længere skal modtage tilskuddet, og hvilken dato tilskuddet skal stoppes.

 

Hvornår kan du søge fra?

Du kan få tilskud til pasning fra den dag, dit barn er nyoptaget - det vil sige optaget første gang - i kommunal dagpleje eller daginstitution eller privat daginstitution. Du kan dog ikke få tilskud med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke var berettiget på tidspunktet for nyoptagelsen.

Ansøgningen bevilges fra nyoptagelsestidspunktet, når ansøgningen er sendt og modtaget inden for rimelig tid efter optagelsestidspunktet. Rimelig tid vurderes til at være tre måneder efter optagelsen.
 
Hvis du søger tilskud til pasning på andre tidspunkter end ved nyoptagelsen, bevilges tilskuddet måneden efter, at ansøgningen er modtaget. Det vil sige, hvis du afleverer ansøgningen den 20. januar, bevilges tilskuddet fra den 1. februar.

Sagsbehandlingstid på fire uger

Når din ansøgning er behandlet, vil du inden fire uger modtage en mail i din digitale postkasse med oplysning om, hvad du selv skal betale, og hvor meget tilskuddet udgør. 

Du skal dog fortsat betale de regninger, som du modtager, indtil du hører fra os. Hvis du betaler for meget i en periode, vil du få pengene retur - helt automatisk.

Børn- og Ungeforvaltningen