Spring til indhold

Betalingsbetingelser for børnepasning

Kommunen sender rykkere ved manglende betaling for pasning af dit barn. Vær opmærksom på selv at holde øje med din digitale post.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvordan bliver jeg opkrævet for børnepasning

Betaling for Dagtilbud vil altid blive opkrævet hos den forældre, der modtager børne- og ungeydelsen, uanset om det er barnets far eller mor, der har søgt dagtilbuds-pladsen. Der henvises til lov om Børne- og Ungeydelse. 
Der kan opnås søskenderabat under forudsætning af, at betaler er den samme som ved søskendebørn med samme adresse.

 

Opkrævningen af betaling for pasning i Odense Kommune sker månedsvis og bagud. Juli måned bliver du friholdt for betaling.

Odense Kommune sender al post omkring økonomisk friplads via Digital Post. Du er selv ansvarlig for at holde øje med din digitale post, ligesom du skal holde øje med din almindelige postkasse. Du er selv ansvarlig for at kontakte kommunen ved manglende modtagelse af opkrævning.

Får du ikke indbetalt i tide, udsender vi en rykker med et gebyr på 250 kr.

Børn- og Ungeforvaltningen