Spring til indhold

Tilskud, takster og betaling for børnepasning

Takster, betaling, tilskud og økonomisk friplads for pasning af børn i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Forældrebetalingen

78 73 40 24
Udenfor dette tidsrum kontakt borgerservice

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Forældrebetaling

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 13.00

Her finder du oplysninger om betaling, økonomisk friplads, takster, tilskud og andre praktiske oplysninger om pasning af børn i Odense Kommune.

 

Betaling for pasning

Betalingen for pasningen af dit barn sker månedsvis bagud. Juli er fri for betaling. Læs mere om betalingsbetingelser her. Du modtager opkrævningen via Digital Post.

 

Takster og priser

Taksterne for pasning af børn reguleres hvert år i januar. Se de seneste takster og priser for pasning.
Vil du gerne have passet dit barn i en anden kommune, gælder der særlige regler. Læs mere om betaling for pasning i andre kommuner.

  

Økonomisk friplads

Du har mulighed for at søge om økonomisk friplads, hvis dit barn passes i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave eller skolefritidsordning. Økonomisk friplads er et tilskud eller fuld kommunal betaling af dit barns pasning. Du kan desuden søge om tilskud til private daginstitutioner.

  • Er den samlede indkomst for begge forældre i husstanden under et vis beløb kan I få tilskud.
  • Er du enlig forsørger, kan du få tilskud, hvis du tjener under et vis beløb
  • Generelt gælder det, at jo lavere indkomsten er, jo mere fripladstilskud kan du/I få.

Læs mere om økonomisk friplads og beregn, hvor meget du/I kan få i tilskud. Her kan du også læse om socialpædagogisk fripladstilskud, og hvordan kommunen regulerer dit tilskud, hvis din indkomst ændre sig uden, at du har oplyst det.

 

Vigtigt at vide om Digital Post

Al post om betaling for pasning i Odense Kommune sker via Digital Post. Det gælder også girokort.


Børn- og Ungeforvaltningen