Spring til indhold

Til- og fraflyttere

Du kan skrive dit barn op til et pasningstilbud inden I flytter til Odense. Odense kommunes pasningsgaranti gælder også for tilflyttere.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvis du flytter til Odense Kommune

Modtager vi gerne din digitale ansøgning når du har meldt flytning til folkeregisteret
Tilflyttere fra udlandet skal have danske CPR og lovligt ophold for at kunne skrives op til og modtage et pladstilbud. Har du spørgsmål vedr. tilflytning er du også velkommen til at kontakte pladsanvisningen 


Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Du har ret til at vælge et dagtilbud til dit barn i en anden kommune end den du bor i. Kommunerne har dog mulighed for at lukke deres ventelister for børn, der kommer fra andre kommuner. Du kan på ventelistelukning.dk se, hvilke kommuner, der p.t. har lukket for opskrivning for børn fra andre kommuner.


Hvis du flytter fra Odense Kommune

Og derfor ønsker at opsige dit barns plads, skal dette ske med 2 mdr. varsel op til næste 1. eller 16. i måneden.
Du kan få nedsat opsigelsesfristen hvis du fremsender skriftlig dokumentation på at dit barn skal starte i et pasningstilbud i den ny kommune.  
Du kan kun få nedsat opsigelsesfrist, hvis startdatoen på det accepterede pladstilbud ligger inden for din opsigelsesperiode til Odense Kommune.
Der godskrives med max. 1 mdr. op til næstkommende 1. eller 15. fra vi modtager dokumentationen.
Dokumentation for accept af plads i ny kommune modtages på mail.
 

BEMÆRK:

  • Hvis pladsanvisningen ikke har modtaget din udmeldelse rettidigt, skal du betale for den resterende opsigelsesperiode.
  • Hvis du allerede er fraflyttet Odense Kommune og har valgt at bevare plads over kommunegrænsen, kan du ikke få nedsat opsigelsesfrist.
  • Du kan melde dit barn ud over den digitale pladsanvisning (kræver login) eller sende en mail til pladsanvisningen via digital post (se link i kontaktboksen)

Børn- og Ungeforvaltningen