Spring til indhold

Overflytning

Sådan søger du om overflytning

Læs mere om overgang til børnehave.


Se kort over børnehuse og anvisningsdistrikter.

Læs mere om hvordan de ledige pladser fordeles.

 

Sådan søger du om overflytning

Ønsker du dit barn overflyttet til et andet aldersvarende pasningstilbud eller pasningstype, skal du lave en ny opskrivning via den digitale pladsanvisning

 

Overflytning af børn med særlige behov

Odense Kommune kan flytte et barn fra et dagtilbud, hvis det vurderes, at barnets dagtilbud ikke kan tilbyde barnet den nødvendige støtte. Barnet bør i de tilfælde tilbydes enten en specialplads i et dagtilbud efter dagtilbudsloven eller en plads i et særligt dagtilbud efter serviceloven. Forældre kan generelt ikke modsætte sig, at kommunen flytter barnet til et tilsvarende tilbud, da forældrene ikke har ret til eller krav på en plads i et bestemt dagtilbud. Dog er det væsentligt, at forældrene inddrages og orienteres.

Træffer kommunen afgørelse om en flytning, bør denne varsles i så god tid, at forældrene får mulighed for at overveje det nye tilbud og benytte sig af udmeldelsesfristen, hvis de ikke ønsker at modtage det nye tilbud.

Børn- og Ungeforvaltningen