Spring til indhold

Sådan fordeles de ledige pladser

For at opretholde Odense Kommunes pasningsgaranti gælder følgende principper:

  • at børn, der er tilmeldt pasningsgarantien altid er garanteret en plads et sted i kommunen pr. deres garantidato
  • at børn, der er frameldt pasningsgarantien, for at vente på at et specifikt pasningstilbud måske bliver ledigt, ikke er garanteret et pasningstilbud i kommunen
  • at børn der er i pasning, ikke er sikret andet pasningstilbud i kommunen, selv om de har søgt om overflytning

 

De ledige pladser fordeles efter følgende prioritering:

 

  1. Børn med særlige behov, som er understøttede (udredte) af anden faggruppe.
  1. Børn med søskendefordel. Se uddybning nedenfor.
  2. Børn med højst anciennitet - indenfor eget anvisningsdistrikt.
  3. Børn med højst anciennitet - udenfor eget anvisningsdistrikt. Det betyder, at dit barn rangerer lavere på opskrivningslisten end børn, der er bosat i anvisningsdistriktet - også selv om dit barn har højere anciennitet.
  4. Hensynet til børnesammensætningen. Se uddybning nedenfor.

Søskendefordel

Hvis der er ledig plads i det dagtilbud, hvor du i forvejen har et eller flere børn optaget, har du mulighed for at få overflyttet eller optaget endnu et barn i kraft af søskendefordelen.

For at kunne gå ind under søskendefordelen, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Dine børn skal kunne gå samtidigt i dagtilbuddet i mindst 6 måneder.
  2. Dine børn skal have samme folkeregisteradresse.

Forældre behøver ikke gøre opmærksom på søskenderelation ved opskrivning. Systemet viser automatisk Pladsanvisningen relationen.


Børnesammensætning

I enkelte integrerede institutioner kan der opstå situationer, hvor børnehuset ikke kan optage flere børn fra en specifik årgang i vuggestuegruppen, da der på sigt ellers ikke vil være plads til oprykning i børnehavegruppen. I disse tilfælde kan Pladsanvisningen derfor være nødt til at se bort fra en bestemt årgang på opskrivningslisten.

Opdateret 10-11-2015

Børn- og Ungeforvaltningen