Spring til indhold

Anciennitet

Her kan du læse mere om anciennitet og plads på venteliste.

Ancienniteten fastsættes når du skriver dit barn op til pasning. Jo tidligere du skriver dit barn op, jo bedre anciennitet får dit barn. Skriver du dit barn op inden for 1. levemåned får dit barn højeste mulige anciennitet. I Odense Kommune er højeste mulige anciennitet barnets 1 mdr. fødselsdag.

Ancienniteten styrer dit barns ventelisteplacering og dermed muligheden for at opnå dine pladsønsker.

Ændrer du pladsønsker, følger dit barns anciennitet automatisk med.


Børn- og Ungeforvaltningen