Spring til indhold

Børneulykkesforsikring

 .

Odense Kommune har gennem mange år haft en børneulykkesforsikring for børn i skoler, dagpleje, dagsinstitutioner m.v.

Indenrigsministeriet har meddelt, at det ikke er lovligt for kommunerne at have disse forsikringer. Forsikringen er derfor ophørt fra 19. august 2011. Anmeldelser, der er modtaget med skadedato til og med den 19. august 2011, vil være omfattet af forsikringen og blive færdigbehandlet, men skader efter den 19. august 2011 vil ikke kunne anmeldes til Odense Kommunes børneulykkesforsikring.

 

I praksis betyder kommunens ophør af børneulykkesforsikring, at forældrene kan sikre sig, at der er tegnet en privat børneulykkesforsikring på barnet. Forældrene har mulighed for i samarbejde med et forsikringsselskab at finde en forsikring, der dækker familiens/barnets behov.

Forsikringen har før ophør dækket hændelige uheld, som giver varige følger. Eksempelvis fald fra gyngen, der har givet grimme sår med efterfølgende vansir, en klemt finger, der kan betyde en mindre amputation, et brækket ben.

Hvis Odense Kommune i dag kan drages til ansvar for et barns mén eller tab af fremtidig erhvervsevne i forbindelse med en børneulykke, skal kommunen fortsat udbetale erstatning.

Tandskader vil blive behandlet i den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Derefter har Odense Kommune ikke længere nogen forpligtelser. Tandskader skal, uanset om der er en børneulykkesforsikring eller ej, behandles af den kommunale tandpleje.

Børn- og Ungeforvaltningen