Spring til indhold

Anvisningsdistrikt og fortrinsret

Læs mere om vores anvisningsdistrikter

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense kommune er inddelt i 11 anvisningsdistrikter. Vi gør hvad vi kan for at hjælpe med plads i dit eget anvisningsdistrikt. Hvis dette ikke er muligt, kigger vi altid på et alternativ i et af de andre anvisningsdistrikter hvis du har pasningsgaranti.  

Du har fortrin til plads i dit eget anvisningsdistrikt over familier som ikke er bosat i dit distrikt.
Søger du plads i et andet anvisningsdistrikt end dit eget, kan du blive sprunget over på ventelisten til fordel for de familier som har fortrinsretten i anvisningsdistriktet. 

På vores kort over børnehuse kan du se hvor grænserne for anvisningsdistrikterne går og hvor børnehusene ligger i forhold til din adresse.


Børn- og Ungeforvaltningen