Spring til indhold

Private institutioner

Find oversigten over private vuggestuer og børnehaver, og læs om regler og tilskud. Du kan også læse, hvordan du opretter en privat institution.

Oprettelse og drift af privat institution

Det er muligt for private udbydere at oprette og drive private daginstitutioner, hvor kommunen yder et driftstilskud pr. barn i privatinstitution. Du kan finde de aktuelle tilskud her.

Her kan du læse mere om retningslinjerne for at oprette en privat daginstitution:

Indmeldelse af barn i en privat vuggestue/børnehave

Pladsanvisningen anviser ikke pladser til de private institutioner. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at kontakte den private institution i forhold til plads, og hvordan dit barn bliver skrevet op. Er dit barn tidligere opskrevet på den kommunale venteliste, vil opskrivningen blive stoppet. Har du senere brug for en kommunal plads, skal du opskrive dit barn igen fra dagen efter, den private plads ophører.

 

Betaling af privat vuggestue/børnehave

Når dit barn er optaget i en privat institution, vil institutionen give pladsanvisningen besked. Dette er af hensyn til evt. beregning af søskendetilskuddet og økonomiske fripladstilskud, som ydes af kommunen. Tilskuddet udbetales dog direkte til institutionen, som modregner deres opkrævninger, inden de sender regninger til dig.

Læs om reglerne for søskende- og økonomiske fripladstilskud.

 

Særlige forhold vedrørende fripladstilskud til private institutioner

Odense kommune giver kun et tilskud, der svarer til en kommunal plads. Tager den private institution en pris, der er dyrere end en kommunal plads, skal forældrene selv betale differencen, uanset om man har delvis eller fuld økonomisk friplads. 

Når der er tale om en privat vuggestue, giver Odense Kommunen kun et tilskud, der svarer til en vægtet gennemsnitlig bruttodriftsomkostning. Det vil sige, at kommunen finder ud af, hvad det koster at have pladser til alle børn mellem 0 til 3 år (dette gælder både dagpleje- og vuggestuepladser). Herefter beregner kommunen gennemsnitsprisen for en plads. Denne pris bliver brugt som sammenligningsgrundlag i forhold til de private vuggestuepriser. Læs mere på tilskudssiden.

 

Navne og adresser på private institutioner i Odense

Dalum Private Børnehave

Zachariasvænget 14

5260 Odense S

Tlf. 66 15 29 61

www.dalumprivate.dk

 

Skt. Klemens Private Børnehave

Skt. Klemens Vej 99

5260 Odense S

Tlf. 66 15 01 87

www.skt-klemens-bornehave.dk

 

Børnecentret Trekanten

Rødegårdsvej 89

5000 Odense C

Tlf. 66 13 60 54

www.bctrekanten.dk

 

B. C. Æblet

Sønderskovvænget 70

5270 Odense N

Tlf. 66 18 99 14

www.aeblet.dk

 

Skovbrynet

Rudolf Steiner børnehave og vuggestue

Mogensensvej 26

5000 Odense C

Tlf. 63 11 00 26

www.skovbrynet-odense.dk

 

Lindeblomst

Ved Rudolf Steiner skolen i Odense

Lindvedvej 62-64

5260 Odense S

Tlf. 65 95 71 04 (Skovhuset)

Tlf. 65 95 77 20 (Skovly)

www.lindeblomst.dk/

 

Bullerup Private Børnehave

Mølledammen 12

5320 Agedrup

Tlf. 66 10 96 16

www.bullerup-private.dk

 

Stige Friskoles Børnehave

Hedelundvej 2

5270 Odense N

Tlf. 66 18 17 13

www.stigefriskole.dk/børnehave/

 

Killevippen

Rudolf Steiner Vuggestue og Børnehave

Blangstedgårds Allé 70

5220 Odense SØ

Tlf. 23 98 31 75

www.killevippen.dk

 

Privatbørnehaven Engvej

Engvej 29

5230 Odense M

Tlf. 30 80 70 72

www.evbh.dk

 

Al-Salahiyah’s børnehave

Brolandvej 11

5320 Agedrup

Tlf.: 45 54 89 16

www.al-salahiyahskolen.dk/bornehave

 

Det Private Børnehus Troldhøj

Bjørnemosevej 80

5260 Odense S

Tlf. 28 57 64 16

www.troldhoj.net

 

Børnehuset Syvhøje

Syvhøjevej 10

5260 Odense S

Tlf. 25 94 22 14

www.syvhoeje.dk

 

Børnehuset Den Magiske Gryde

Vissenbjergvej 5

5230 Odense M

Tlf. 61 42 72 10

www.denmagiskegryde.dk

 

Dragebakkens Private Børnehave

Dragebakken 25

5250 Odense SV

Tlf. 30 72 05 30

www.dbbh.dk

 

Kratholmskolens Børnehave

Byghøjvej 27-33

5250 Odense SV

Tlf. 30 59 09 33

www.kratholmskolen.skoleporten.dk

 

FUND børnehave

Enggade 15

5000 Odense C

Tlf. 93 96 14 16

www.fundfriskole.dk

 

Børn- og Ungeforvaltningen