Pasning af egne børn

Fra dit barn er 24 uger og indtil dets skolestart, har du mulighed for at modtage tilskud, hvis du selv passer dit barn.

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Forældrebetalingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Digital post

Forældrebetaling

Tilskuddet ligestilles med en plads i dagtilbud. Du kan maks. modtage tilskuddet i et år og minimum 8 uger.

 • For hurtigere sagsbehandling bedes du fremsende dokumentation for stop af indtægt, til Forældrebetalingen via digital post.
 • Tilskud til pasning af egne børn gives kun en gang pr. barn inden for perioden min. 8 uger og maks. 1 år.  
 • Tilskuddet bevilges kun fremadrettet fra den dag vi modtager ansøgningen.

Betingelser – hvad skal der til for at få tilskud?

 • Du kan ikke få tilskud, hvis du som forælder modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. dagpenge, orlovsydelse, SU) eller har en arbejdsindtægt.   
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Ophold i EU sidestilles med ophold i Danmark. Opholdet skal dokumenteres med en bopælsattest.
 • Du skal opholde dig i Danmark for at være berettiget til tilskuddet.
 • Hvis dit barn har orlov fra et dagtilbud, kan du ikke modtage tilskud.
 • Der kan maks. udbetales tre tilskud pr. husstand.

Hvad skal jeg vide, om tilskuddet?

 • Tilskuddet beskattes.    
 • Tilskuddet bliver bagudbetalt.
 • Modtager du tilskud til pasning af et barn og samtidigt har et andet barn i eksempelvis børnehave eller SFO, er du ikke berettiget til søskendetilskud. 
 • Tilskuddets størrelse afhænger af alderen på barnet, du kan se de aktuelle tilskud her.

 


Opdateret 08-10-2015

Børn- og Ungeforvaltningen