Spring til indhold

Kombinationstilbud

Et tilbud til forældre med skæve arbejdstider.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Pladsanvisning

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - tirsdag 9.00-12.00
Torsdag 15.00-18.00

Hvem kan få et kombinationstilbud?
Forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, kan kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning. Den fleksible private børnepasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter din families pasningsbehov.

Forudsætninger:
1. Din familie* skal have et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid.
2. Jeres samlede pasningsbehov må ikke overstige 51 timer ugentligt.

*En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og dennes nye samlever/ægtefælle.

Hvordan ansøger jeg?
1. Udfyld ansøgningen om kombinationstilbuddet, som du finder her. Vedhæft dokumentation for dine/jeres arbejdstider i 4 sammenhængende uger (evt. en vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du ligeledes udarbejde en 4 ugers vagtplan og udfylde en tro og love erklæring, som du finder her.

 

2. Som forælder skal du selv finde og indgå kontrakt med en fleksibel passer. Jeres fleksible passer skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen. Læs mere om fleksibel pasning her. 


Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået plads, følges de almindelige pladsanvisningsregler.

 
Gælder det i mit dagtilbud?
Kombinationstilbuddet er en mulighed i alle kommunale og private vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Odense.

Hvad koster det?

 

Takster 2019:


Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2742):

• 20 timer og derunder: kr. 2057
• 30 timer og derunder: kr. 2331
• 41 timer og derunder: kr. 2605


Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3169):


• 20 timer og derunder: kr. 2377
• 30 timer og derunder: kr. 2694
• 41 timer og derunder: kr. 3011


Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1830):


• 20 timer og derunder: kr. 1373
• 30 timer og derunder: kr. 1556
• 41 timer og derunder: kr. 1739


Takster 2018:


Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2708):


• 20 timer og derunder: kr. 2031
• 30 timer og derunder: kr. 2302
• 41 timer og derunder: kr. 2573


Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3136):


• 20 timer og derunder: kr. 2352
• 30 timer og derunder: kr. 2666
• 41 timer og derunder: kr. 2979


Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1815):


• 20 timer og derunder: kr. 1361
• 30 timer og derunder: kr. 1543
• 41 timer og derunder: kr. 1724

Lønnen til den fleksible passer fastsættes ved aftale mellem jeres familie og den fleksible passer. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timeantallet og barnets alder.

Administrer din deltidsplads 
Det aftalte antal timer i dagtilbuddet placeres indenfor dagtilbuddets åbningstider, efter behov. Som forælder kan dine arbejdstider variere, og derfor behøver alle uger ikke at være ens.

 

Bemærk at:
- En 4-ugers plan for barnets tid i dagtilbuddet, skal indleveres til dagtilbuddet med en måneds varsel af hensyn til vagtplanlægning. 
- Det gennemsnitlige timeantal over en periode på 4 uger må ikke overstige det godkendte. 
- Ubrugte timer kan ikke overføres til en anden dag eller uge.

 

Opdateret 07-06-2019

Børn- og Ungeforvaltningen