Spring til indhold

Kombinationstilbud

Et tilbud til forældre med skæve arbejdstider.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få et kombinationstilbud?

Forældre, der arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid, kan kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning. Den fleksible private børnepasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter din families pasningsbehov.

Forudsætninger:
1. Din familie* skal have et arbejdsbetinget behov for mindst 10 timers ugentlig pasning udenfor dagtilbuddets åbningstid.
2. Jeres samlede pasningsbehov må ikke overstige 51 timer ugentligt.

*En familie kan bestå af en enlig forsørger, to samboende forældre eller barnets bopælsforælder og dennes nye samlever/ægtefælle.

 

Hvordan ansøger jeg?

1. Udfyld ansøgningen om kombinationstilbuddet, som du finder her. Vedhæft dokumentation for dine/jeres arbejdstider i 4 sammenhængende uger (evt. en vagtplan). Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du ligeledes udarbejde en 4 ugers vagtplan og udfylde en tro og love erklæring, som du finder her.

 

2. Som forælder skal du selv finde og indgå kontrakt med en fleksibel passer. Jeres fleksible passer skal selv ansøge om godkendelse ved kommunen. Læs mere om fleksibel pasning her. 


Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået plads, følges de almindelige pladsanvisningsregler.

 

Gælder det i mit dagtilbud?

Kombinationstilbuddet er en mulighed i alle kommunale og private vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Odense.

 

Hvad koster det?

 

Takster 2021

Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2841):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2131
• 30 timer og derunder: kr. 2415
• 41 timer og derunder: kr. 2699

 

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3174):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2381
• 30 timer og derunder: kr. 2698
• 41 timer og derunder: kr. 3016

 

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1815):

 

• 20 timer og derunder: kr. 1361
• 30 timer og derunder: kr. 1543
• 41 timer og derunder: kr. 1725

 

 

Takster 2020

Takster deltidsplads i dagpleje (en fuldtidsplads koster kr. 2812):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2109
• 30 timer og derunder: kr. 2390
• 41 timer og derunder: kr. 2671

 

Takster for deltidsplads i vuggestue uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 3219):

 

• 20 timer og derunder: kr. 2414
• 30 timer og derunder: kr. 2736
• 41 timer og derunder: kr. 3058

 

Takster for deltidsplads i børnehave uden frokostordning (en fuldtidsplads koster kr. 1847):

 

• 20 timer og derunder: kr. 1385
• 30 timer og derunder: kr. 1570
• 41 timer og derunder: kr. 1755

Børn- og Ungeforvaltningen