Spring til indhold

Fleksibel pasningsordning

Fleksibel privat børnepasning uden for dagtilbuddets åbningstid.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Den fleksible pasningsordning tilbydes udelukkende i kombination med en deltidsplads i et dagtilbud. For at benytte ordningen skal din familie være godkendt til et kombinationstilbud.

Den fleksible pasningsordning er et privat pasningstilbud. Det betyder, at du som forælder selv ansætter og indgår kontrakt med en person, der vil passe dit barn/dine børn, mens du arbejder udenfor dagtilbuddets åbningstid. Pasningen kan foregå hos dig, eller i den fleksible passers eget hjem.

For at tilskuddet kan udbetales, skal kommunen godkende den fleksible passer, og der vil løbende blive ført tilsyn med ordningen.

Hvem kan være fleksibel passer?
En fleksibel passer skal:
- være over 15 år
- kunne fremvise en ren børneattest
- kunne dokumentere danskkundskaber svarende til et 9. klasses niveau
- tilrettelægge tiden så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund.

Ansøgning om tilskud til fleksibel pasning 
Du ansøger om tilskud til fleksibel pasning ved at ansøge om et kombinationstilbud. Læs mere om kombinationstilbud og ansøgning.


Ansøgning om at blive fleksibel passer
Den fleksible passer ansøger selv om godkendelse ved kommunen. Godkendelsesprocessen er den samme som ved en privat børnepasser. Du kan læse mere om godkendelsen her.

 

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid. Når vedkommende er godkendt, kan der oprettes en privat pasningsaftale med jeres familie. 

Den fleksible passer bliver beskattet af den månedsløn, I betaler vedkommende. Som arbejdsgiver er du berettiget til 75% refusion af lønudgiften til den fleksible passer, dog er der et max beløb på dette tilskud.

Max. tilskuddet til den fleksible passer udgør:

 

2019:

0-2,10 år
• 31 timer og opefter kr. 5204
• 21 til 30 timer kr. 3903
• 11 til 20 timer kr. 2602
• 10 timer kr. 1301


2,10-6 år
• 31 timer og opefter kr. 3558
• 21 til 30 timer kr. 2668
• 11 til 20 timer kr. 1779
• 10 timer kr. 889

 

 

2018:

0-2,10 år
31 timer og opefter kr. 5138
21 til 30 timer kr. 3854
11 til 20 timer kr. 2569
10 timer kr. 1285

2,10-6 år
31 timer og opefter kr. 3533
21 til 30 timer kr. 2650
11 til 20 timer kr. 1767
10 timer kr. 883

 

Børn- og Ungeforvaltningen