Ændringer i pasningstilbud

Se evt. lukninger og ændringer i kommunens pasningstilbud

Odense Vuggestue og Odense Børnehave er pr. 1. maj 2017 blevet sammenlagt til et integreret børnehus – Odense Vuggestue og Børnehave.

Pladsanvisningen sørger for at tilrette ventelisterne på de børn der pt. er skrevet op til hhv. Odense Vuggestue og Odense Børnehave.

 

Hvis man fremadrettet ønsker at skrive sit barn på venteliste til Odense Vuggestue & Børnehave gøres dette således:


Distrikt: SYD

Område: Hunderup

Pasningstype: Integreret

Institution: Odense Vuggestue & Børnehave

Børnehus: Odense Vuggestue & Børnehave 

Opdateret 17-05-2017

Børn- og Ungeforvaltningen