Spring til indhold

Overgang til børnehave

Dit barn betragtes som børnehavebarn pr. den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvornår kan mit barn komme i børnehave?

Dit barn skal videreføres til børnehave i eget anvisningsdistrikt. 

Det sker af og til, at vi ikke kan tilbyde børnehaveplads til den måned, hvor barnet fyldet 2 år og 10 måneder. I de situationer forbliver dit barn i sit nuværende pasningstilbud, indtil der kan tilbydes en børnehaveplads i eget anvisningsdistrikt.
I forbindelse med børnehavepladstilbud, udmeldes dit barn automatisk fra kommunal dagpleje/vuggestue - også selvom den tilbudte børnehave ikke var blandt pladsønskerne.

Børnehavepladserne anvises efter anciennitetsprincippet.

 

Hvad skal jeg gøre for, at mit barn kommer i børnehave?

Hvis dit barn går i vuggestue i et integreret børnehus, skal du ikke foretage dig noget. Dit barn rykker automatisk op i børnehavedelen den 1. i den måned, hvor han/hun fylder 2 år og 10 måneder.

Hvis dit barn går i kommunal dagpleje/vuggestue, vil han/hun automatisk blive videreført til børnehave i eget anvisningsdistrikt. Dog har du mulighed for at angive op til 3 ønsker til børnehave over den digitale pladsanvisning.
Hvis du ingen børnehaveønsker har, vælger pladsanvisningen en børnehave for dig i eget anvisningsdistrikt.

Vejledning: Sådan ændrer du dine pladsønsker

Vi anbefaler, at du ønsker børnehaveplads i så god tid som muligt – gerne et år i forvejen. Hvis du ønsker plads i god tid, kan vi bedre tage højde for dine ønsker, når vi planlægger fordelingen af pladser.Børn- og Ungeforvaltningen