Orlov fra pasning

Odense Kommune har en særlig orlovsgaranti.

Du kan midlertidigt tage dit barn ud af et dagtilbud i en periode på minimum 8 uger. Orlovsperioden skal være tidsafgrænset. Efter orloven garanteres en plads til dit barn, når du igen ønsker det.

Har dit barn orlov fra et børnehus, garanterer vi en plads i samme børnehus.

Har dit barn en plads i dagplejen, garanterer vi ikke en plads hos den samme dagplejer, men en plads i det storskoledistrikt, hvor du bor.

Det er de enkelte børnehuse og dagplejecentre, der administrerer denne orlovsgarantiordning. Derfor skal du henvende dig til dit børnehus eller dit dagplejecenter for at ansøge om et orlovsbevis.

Det er også børnehuset eller dagplejecentret, der fastsætter udmeldelsesfristen.

 

Opdateret 21-09-2015

Børn- og Ungeforvaltningen