Spring til indhold

Udmeldelse af obligatorisk læringstilbud

Ønsker du, at udmelde dit barn af et obligatorisk læringstilbud?

Hvis du bor i et udsat boligområde*, og dit barn går i et obligatorisk læringstilbud, kan du udmelde barnet på tre måder. 

Skriv barnet op til en fuldtidsplads i en vuggestue eller dagpleje. 

Det obligatoriske læringstilbud ophører når barnet starter i en fuldtidsplads. Fuldtidspladser har ikke et forældreforløb tilknyttet, der er ikke mødepligt, og pladsen kan benyttes efter familiens behov indenfor åbningstiden. Derfor risikerer familien ikke at miste næste kvartals børneydelse.  

Meddel kommunen, at du passer barnet selv. Dette skal meddeles med to måneders varsel.
Der stilles krav til dit sproglige niveau i dansk og til barnets læring og udvikling, derfor vil kommunen føre tilsyn. 

Indskriv barnet til en plads i en privat institution. 
Det obligatoriske læringstilbud ophører når barnet starter i den private institution.

Det obligatoriske læringstilbud ophører automatisk ved udgangen af den måned hvor barnet sprogvurderes i 3-års alderen. Men det ophører også, hvis barnet flytter ud af det udsatte boligområde. Når barnet flytter, vil jeres familie få tilbudt, at få det obligatoriske læringstilbud omdannet til en ordinær fuldtidsplads, så barnet ikke skal skifte dagtilbud.

* jf. Transport-, Bolig- og Bygningsministeriets liste over udsatte boligområder, der udgives 1. december hvert år.

 
 

Børn- og Ungeforvaltningen