Ja eller nej til pasningstilbud

Du kan accepterer eller afslå det pasningstilbud, du har fået fra Odense Kommune

Kontaktinformation

Pladsanvisningen

Find kontaktoplysninger på pladsanviseren i dit område

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - tirsdag 9.00-12.00
Torsdag 15.00-18.00

Digital post

Pladsanvisning

Ja til et pasningstilbud

Når du har takket ja til et pladstilbud, sletter vi dine øvrige ønsker. Pladsanvisningen sikrer, at dit barn kommer i børnehave, men du skal selv oprette dine børnehaveønsker.

Som hovedregel kan dit barn ikke være indmeldt i ét alderssvarende tilbud, og samtidigt stå opskrevet til et andet alderssvarende tilbud – med mindre - du bor uden for dit anvisningsdistrikt, eller har søgt om søskendesammenføring.

Læs mere om mulighed for overflytning.

Din accept af pladstilbuddet er bindende. Hvis du fortryder, skal du være opmærksom på, at der er to måneders opsigelse.

Nej til et pasningstilbud

Hvis du afslår den tilbudte plads, kan der gå op til 2 måneder, inden du får tilbudt en ny, hvis du er tilmeldt pasningsgaranti. Hvis du ikke er tilmeldt pasningsgaranti, kan der gå længere tid.

Hvis du ønsker at afslå en tilbudt plads, skal du logge på den digitale pladsanvisning og afvise pladstilbuddet.
Når du takker nej til den til den tilbudte plads, har du mulighed for at begrunde dit afslag. Hvis du blev tilbudt pladsen via pasningsgarantien, er denne indfriet. Pasningsgarantien er også opfyldt, selvom du blev tilbudt en plads uden for dit anvisningsdistrikt.

Hvis du efter dit pladsafslag ønsker at tilvælge pasningsgaranti, skal du også gøre det, når du er logget ind på den digitale pladsanvisning.

Eksempel
Har du fået tilbudt en plads fra den 1. januar og siger nej tak, er der pasningsgaranti igen fra d. 1. marts. Og hvis du har fået tilbudt en plads fra 16. april, som du takker nej til, så er der pasningsgaranti igen fra d. 16. juni.

Har du brug for hjælp, kan du få det her


Opdateret 06-03-2018

Børn- og Ungeforvaltningen