Spring til indhold

Dagplejen

Dagplejen er organiseret i 3 geografiske områder Nord, Syd og Vest. I hvert område er der ansat en dagplejeleder, en teamleder og et antal dagplejepædagoger .

Om dagplejen i Odense 

Cirka halvdelen af kommunens småbørnspladser findes i dagplejen.

Dagplejen i Odense har sit egen fælles hjemmeside, hvor du kan læse mere om de enkelte kommunale dagplejere i Odense. Du finder en personlig profil på hver dagplejer med bl.a. åbningstider, lidt om dagplejeren selv og deres hverdag med børnene. Det betyder også, at du fremover kan opskrive dit barn til én eller flere specifikke dagplejere via bemærkningsfeltet i den digitale opskrivning. Læs mere om dagplejerne her

Børn- og Ungeforvaltningen