Spring til indhold

Børneinstitutioner

I Odense Kommune er der 17 børneinstitutioner med hver 5-10 børnehuse. Børnehusene varierer i størrelse fra 25-150 børn. Som hovedregel er der cirka 11 børn i en vuggestuegruppe og cirka 24 børn i en børnehavegruppe.

I børnehusene er der tilknyttet faste pædagoger og pædagogmedhjælpere til hver enkelt børnegruppe. Pædagogerne har, i kraft af deres faglige viden og ekspertise, ansvaret for den pædagogiske kvalitet i den daglige omgang med børnene.

 

Hver institution ledes af en institutionsleder. Institutionslederen har det overordnede ansvar for, at institutionen lever op til den standard, der forventes i Odense Kommune.

 

I ferieperioder, hvor få børn har brug for dagtilbud, samarbejder Odense Kommunes børneinstitutioner om at give børnene dagtilbud i det nødvendige antal børnehuse.

 

Klik på linket her for at komme til siden for de enkelte børnehuse.

 


Børn- og Ungeforvaltningen