Børneinstitutioner

I Odense Kommune er der 20 børneinstitutioner med hver 5-9 børnehuse. Børnehusene varierer i størrelse fra 25-150 børn. Som hovedregel er der cirka 11 børn i en vuggestuegruppe og cirka 24 børn i en børnehavegruppe.

I børnehusene er der tilknyttet faste pædagoger og pædagogmedhjælpere til hver enkelt børnegruppe. Pædagogerne har, i kraft af deres faglige viden og ekspertise, ansvaret for den pædagogiske kvalitet i den daglige omgang med børnene.

Hver institution ledes af en institutionsleder. Institutionslederen har det overordnede ansvar for, at institutionen lever op til den standard, der forventes i Odense Kommune.

Nogle af Odense Kommunes børneinstitutioner har børnehuse, der arbejder med et særligt fokus. Dette kan eksempelvis være musik eller idræt, der er i fokus.

I ferieperioder, hvor få børn har brug for dagtilbud, samarbejder Odense Kommunes børneinstitutioner om at give børnene dagtilbud i det nødvendige antal børnehuse.


Børneinstitutionerne


Opdateret 07-02-2017

Børn- og Ungeforvaltningen