Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud om tandplejeservice i hjemmet/plejecentret

Kontaktinformation

Omsorgstandplejen - Abildgård Tandklinik

Gillestedvej 15
5240 Odense NØ Tlf. 65 51 55 37
Mail: omsorgstandplejen.buf@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 8.00-.15.00

Omsorgstandpleje er et tilbud, og det er frivilligt at deltage i ordningen.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Omsorgstandpleje er for personer over 18 år, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er omfattet af Lov om Omsorgstandpleje og ikke selv kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

 

Bor du på plejecenter?

Er du automatisk tilknyttet ordningen, hvis du ønsker det. Kontakt din plejecenterlederen.

 

Bor du i eget hjem eller i en almen ældrebolig?

 Bliver du visiteret gennem kommunen. Få flere informationer på Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen.

 

Hvad koster tilbuddet?

Der er en egenbetaling på max. 510 kr. i 2017, dvs. et fast beløb på 42,50 kr. pr. måned. Beløbet bliver reguleret hvert år. 

 

Hvordan foregår omsorgstandpleje?

Normalt tilbyder vi tandpleje i hjemmet/plejecentret og omfatter følgende:

  • Regelmæssig undersøgelse, behandling af tænder, mundhule og proteser
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder
  • Praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje

Opnår vi ikke tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold i hjemmet tilbyder vi tandpleje på egen handicapvenlig klinik. Transport hertil skal du selv betale. Vi anbefaler, at du har en ledsager med, som kan forestå liftning, hvis det er nødvendigt. Klinikken er forsynet med loftlift.

 

Hvem udfører omsorgstandpleje?

Det gør den kommunale tandpleje i Odense Kommune.

 

Informationsfolder til borgere og pårørende finder du her

Opdateret 10-05-2017

Børn- og Ungeforvaltningen