Om Tandplejen

Center for Tandpleje tilbyder gratis undersøgelse, behandling og forebyggende tandpleje til 38.000 børn og unge i Odense Kommune.

Tryghed

Center for Tandpleje lægger vægt på moderne behandlingsprincipper i trygge rammer og i samarbejde med børn og forældre. Det er vigtigt, at der er den nødvendige ro og tid til det enkelte barn.

 

Værdigrundlag for Tandplejen er

  • faglighed
  • imødekommenhed
  • effektivitet

Voksentandpleje

Center for Tandpleje varetager også omsorgstandpleje til ca. 1.200 borgere med nedsat fysisk og psykisk funktion og specialtandpleje til ca. 1.900 borgere, som har en varig funktionsnedsættelse, en sindslidelse eller er psykisk udviklingshæmmede. Borgerne kommer fra hele Fyn.

Opdateret 20-12-2016

Børn- og Ungeforvaltningen