Spring til indhold

Sprogstøtte til tosprogede børn

Er dit barn tosproget og mellem 0 - 5 år, tilbyder Odense Kommune ekstra sprogstøtte

I Odense kommune vil vi gerne sikre, at børn, der har behov for ekstra støtte til at lære dansk, får de bedst mulige forudsætninger for at starte i skolen.

Børn i dagtilbud

Det er pædagogerne i dit barns børneinstitution, som løbende vurderer, om tosprogede børn har behov for ekstra støtte til dansk. Hvis du og dit barns børneinstitution vurderer, at sprogstøtte er vigtigt for dit barns sproglige udvikling, vil institutionen ansøge om sprogstøtte til dit barn. Det vil altid ske i samarbejde med pædagogerne i børnehuset.


Børn uden for dagtilbud

Går dit barn ikke i en børneinstitution, vil vi kontakte jer, når jeres barn er ca. 3 år, for at lave en aftale om vurdering af behovet for sprogstøtte.

 

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt venligst

Institutionsleder

Aase Marie Jensen

Ekstra sprogstøtte

Odense Kommune

Tlf.: 40 19 69 44

Børn- og Ungeforvaltningen