Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Du kan læse mere om vores familiehuse i Odense Kommune, og hvordan de kan hjælpe dig

Familier, der har brug for særlig støtte fordi børnene eller de unge ikke trives, kan gennem en henvisning få hjælp og støtte.

Sammen med forældrene og andre omkring barnet kan der laves en undersøgelse, som viser, hvilken form for støtte barnet har behov for. Undersøgelsen skal også vise, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Hjælpeforanstaltningerne kan bl.a. omfatte støttende samtaler, praktisk eller pædagogisk hjælp, familiebehandling, personlig rådgiver eller kontaktperson, tilskud til ophold på efterskole og døgnanbringelse. For at kunne hjælpe bedst muligt, tager vi individuelle hensyn til barnet og familien i vores rådgivningstilbud.  

Center for Indsatser Børn og Unge varetager et bredt spektrum af behandlinger, der fordeler sig på fire forskellige områder: forebyggende behandling, dagbehandling, alternativ til anbringelse og anbringelser (døgnbehandling). 

Samlet set dækker behandlingsenhederne dag- og døgnforanstaltninger for behandling og rådgivning indenfor Servicelovens § 11, 52, 54 og 71 i Odense Kommune.

 

Dagbehandlingstilbud

Børn og Familiehuset Odense 0-14 år
Familie og Ungehuset Odense 4-18 år
Alternativ til Anbringelse (ATA)

 

Døgnbehandlingstilbud:

Løkkehus Børnehjem
Birkelund Børnehjem

 

Indsatsenheden -

behandler forespørgsler på alle typer indsatser - også hvis du ønsker at kombinere både dag- og døgntilbud.

 

Kontakt:

Centerchef Annie Thyrri Jørgensen
Tlf. nr. 51 16 04 42
Mail: anntj@odense.dk

Økonomisk/administrativ leder 
Dorrit Madsen
Tlf. nr. 65 51 58 01 
Mail: dma@odense.dk

Konsulent Sven Attrup
Tlf. nr. 65 51 58 04
Mail: sar@odense.dk

Familiehusleder Thomas Jakobsen
Børn og Familiehuset 0-14 år
Tlf. nr. 65 51 58 91
Mail: tbj@odense.dk

Familiehusleder Kis Stentoft
Familie og Ungehuset 4-18 år
Tlf. nr. 63 75 47 12
Mail: kiss@odense.dk

Leder Karin Verdoner
Alternativ til Anbringelse
Tlf. nr. 51 28 02 75
Mail: kave@odense.dk

Forstander Leif B. Steensen
Løkkehus Børnehjem
Tlf. nr. 63 75 74 00
Mail: lbste@odense.dk

Forstander Poul Pedersen
Birkelund Børnehjem
Tlf. nr. 63 75 60 00
Mail: ppe@odense.dk

Leder Kasper Kaae Riedl
Indsatsenheden
Tlf. nr. 61 55 84 49
Mail: kkrie@odense.dk

Opdateret 23-05-2018

Børn- og Ungeforvaltningen