Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Du kan læse mere om vores familiehuse i Odense Kommune, og hvordan de kan hjælpe dig

Familier, der har brug for særlig støtte fordi børnene eller de unge ikke trives, kan gennem en henvisning få hjælp og støtte.

Sammen med forældrene og andre omkring barnet kan der laves en undersøgelse, som viser, hvilken form for støtte barnet har behov for. Undersøgelsen skal også vise, om der er behov for at iværksætte hjælpeforanstaltninger. Hjælpeforanstaltningerne kan bl.a. omfatte støttende samtaler, praktisk eller pædagogisk hjælp, familiebehandling, personlig rådgiver eller kontaktperson, tilskud til ophold på efterskole og døgnanbringelse. For at kunne hjælpe bedst muligt, tager vi individuelle hensyn til barnet og familien i vores rådgivningstilbud.  

Vi har et Børn og Familiehus 0-14 år og et Familie og Ungehus 4-18 år. Familiehusene er byplandækkende. 
   

Hvor kan jeg ringe hen?  

Børn og Familiehuset 

Odense 0-14 år
Ejby Kirkevej 15
5220 Odense SØ
Tlf . 65 51 58 90

 

Familie og Ungehuset

Odense 4-18 år
5220 Odense SØ
Tlf. 63 75 47 11

Opdateret 24-07-2017

Børn- og Ungeforvaltningen