Familiebehandling

Familier, der har brug for særlig støtte kan få hjælp af en familiebehandler. I Odense Kommune er Familiebehandlernes arbejde delt op i to områder

Almenområdet - Sundhed og Forebyggelse

Familiebehandlerne på almenområdet tilbyder familieorienteret rådgivning for børn, unge og deres forældre. Familiebehandlerne kan kontaktes enten via egen skole, børnehus eller dagplejen eller i Odense kommunes Åbne anonyme rådgivning.

 

Specialområdet - Center for Indsatser Børn & Unge

Familiebehandlerne i Center for Indsatser Børn og Unge (CIBU) varetager dagbehandlingstilbud i Familiehusene.


Opdateret 19-04-2018

Børn- og Ungeforvaltningen