Spring til indhold

Samarbejdsforum

I samarbejdsforummet kan du blive rådgivet og viderebringe dine idéer.

I Børne- og Ungerådgivningen er der etableret et samarbejdsforum. Det er et formelt forum, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelse og medarbejdere og ledere fra Børne- og Ungerådgivningen mødes en gang i kvartalet.

 

Forældremedlemmernes oplevelser og erfaringer skal bruges til at forbedre samarbejdet og sagsbehandlingen i Specialafsnittet til gavn for alle de forældre, der er tilknyttet Specialafsnittet. Dialogen har høj prioritet og kan handle om ideer, forslag, udfordringer og problemstillinger, ligesom forældrene kan være sparringspartner for Specialafsnittet og andre dele af forvaltningen, når der f.eks. skal igangsættes nye tiltag og procedurer.

 

Samarbejdsforum er et rådgivende organ uden beslutningskompetence, og det behandler ikke enkeltsager – herunder konkrete klagesager.

 

Samarbejdsforummet:

  • Bidrager til, at området udvikler og forbedrer sig
  • Giver input til nye tiltag i Specialafsnittet
  • Viderebringer forslag og idéer fra forældrekredsen
  • Tager temaer op til drøftelse

 
Samarbejdsforummet består af ni forældre udpeget af Børne- og Ungerådgivningen, en repræsentant fra handicapområdet samt fire medlemmer udpeget blandt ledere og medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.
 
Samarbejdsforummet blev evalueret sidst i 2019, hvorefter Børn- og Ungeudvalget d. 26. maj 2020 besluttede, at forummet skal fortsætte med udpegede forældre så længe Børne- og Ungerådgivningen vurderer, at arbejdet giver mening. 

 

Har du en idé?

Du er velkommen til at kontakte en forældrerepræsentant eller sekretariatet, hvis du har en ide til et tema, som samarbejdsforummet skal behandle. Temaet skal have generel karakter.
 
Forældrerepræsentantens mailadresser er ikke sikkerpost, du bør derfor ikke skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

 

Du kan kontakte

Forældrerepræsentant
Kenneth Hansen
Telefon: 20 43 96 65
Mail: kennethhansen1977@hotmail.com

Sekretariatet for Samarbejdsforum
Grethe Bremsøe
Telefon: 21 29 27 31

Børn- og Ungeforvaltningen