Spring til indhold

Samarbejdsforum

I samarbejdsforummet kan du blive rådgivet og viderebringe dine idéer

Kontaktinformation

Kontaktinformation

21 29 27 31

Børn- og Ungeforvaltningen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

I Børne- og Ungerådgivningen er der etableret et samarbejdsforum, der er et formelt forum, hvor forældre, medarbejdere og ledere fra Børne- og Ungerådgivningen kan mødes og udveksle viden om bl.a. børn og unges situation, udfordringer i sagsbehandling samt samarbejdet mellem forældre og sagsbehandlere. Dog behandler samarbejdsforummet ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold (herunder konkrete klagesager).

 

 

Samarbejdsforummet:

  • bidrager til, at området udvikler og forbedrer sig
  • giver Børn- og Ungerådgivningen input til nye tiltag
  • viderebringer forslag og idéer fra forældrekredsen
  • arrangerer møder, foredrag og netværksarrangementer for forældrekredsen
  • tager temaer op til drøftelse
 

Samarbejdsforummet består af seks forældrerepræsentanter (valgt at forældrene), en repræsentant fra handicapområdet samt fire medlemmer udpeget blandt ledere og medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen.

 

Samarbejdsforummet er indtil videre et tidsbegrænset initiativ, der løber til udgangen af juli 2020. Forældrerepræsentanterne er valgt for 2 år ad gangen, og der er valgt repræsentanter for perioden 1/8-2018 til 31/7-2020. 

 

Samarbejdsforummet evalueres sidst i 2019, hvorefter Børne- og Ungeudvalget i starten af 2020 beslutter, om forummet skal fortsætte og i så fald i hvilken form. Hvis forummet skal fortsætte, vil der blive valg af forældrerepræsentanter i 2. kvartal af 2020.

 

 

Har du en idé?

Du er velkommen til at kontakte en forældrerepræsentant eller sekretariatet, hvis du har en ide til et tema, som samarbejdsforummet skal behandle. Temaet skal have generel karakter.

 

Forældrerepræsentanternes mailadresser er ikke elektronisk sikkerpost. Du bør derfor ikke skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

 

Du kan kontakte:

 

Forældrerepræsentant
Kenneth Hansen
Telefon: 20 43 96 65
Mail: kennethhansen1977@hotmail.com

 

Forældrerepræsentant
Carina Andersen
Telefon: 22 56 86 00
Mail: carina.mosegaard@hotmail.com

 

Sekretariatet for Samarbejdsforum: 
Telefon: 21 29 27 31

Børn- og Ungeforvaltningen