Spring til indhold

Kugle- og kædedyne - ændret praksis

Ankestyrelsen har ændret praksis for bevilling af bl.a. kugle- og kædedyne - genoptagelse af sag

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ankestyrelsen har ophævet principafgørelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner.

 

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at en kugle- eller kædedyne ikke kan bevilges som et hjælpemiddel til børn og unge alene med henblik på at undgå medicinsk behandling. Relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko skulle være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kunne bevilges af kommunen efter reglerne om hjælpemidler.

 

Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vejledning nr. 9733 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser er ændret den 9. juli 2019 (trådt i kraft den 19. august 2019). Det fremgår nu af vejledningen, at lægemidler aldrig er førstevalg ved søvnforstyrrelser hos børn og unge. Det fremgår bl.a. også, at man generelt skal være meget tilbageholdende med medikamentel behandling, og såfremt medikamentel behandling overvejes, skal der være afprøvet relevante ikke-farmakologiske behandlinger af rimeligt omfang og varighed.

 

Ovenstående betyder, at du som borger, har ret til at få vurderet om din sag skal genoptages, hvis du tidligere har fået afslag på ansøgning om kugle- eller kædedyne, med henvisning til principafgørelse 94-15. Det er alene afgørelser, der er truffet med ovenstående begrundelse fra den 19. august 2019, som kan genoptages.


Du kan rette henvendelse til Børn og Familierådgivningen - se kontaktoplysninger.

 


Børn- og Ungeforvaltningen