Spring til indhold

Glemt at oplyse stigning i indkomst, mens du har fået tilskud til pasning?

Hvis din indkomst ændrer sig, skal du huske at indtaste det i selvbetjeningsløsningen "Søg/Ændre tilskud". Stiger din indkomst, og glemmer du at meddele det til kommunen, kan du komme til at betale tilbage.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Stiger din hustands samlede indkomst i løbet af året, måske på grund af jobskifte, en ekstra indtægt eller, at du får en samlever, er du ikke længere berettiget til samme tilskud til pasning af dit barn - hel eller delvis økonomisk friplads.

Derfor skal du huske straks at ændre din årsindkomst i selvbetjeningsløsningen "Søg/Ændre tilskud". Ellers vil kommunen kræve det for meget udbetalte tilskud tilbagebetalt. Det sker, når kommunen får din årsopgørelse fra skat og kaldes en efterregulering.

Tjek, om vores oplysninger er korrekte

I første omgang vil du modtage et partshøringsbrev, der beskriver, hvad kommunen agter at foretage sig, og hvilke muligheder du har.

Du skal her tjekke, om oplysningerne er korrekte, og hvis du er uenig, har du 14 dage til at gøre indsigelse fra den dag, du har modtaget partshøringsbrevet. Indsigelsen skal sendes via Digital Post til Forældrebetalingen, hvorefter vi vil genbehandle din tilbagebetalingssag.

Hvis du ikke gør skriftlig indsigelse mod de oplysninger, vi vil lægge til en grund for en afgørelse, vil du 14 dage senere modtage et brev  med en afgørelse om tilbagebetalingskravet.

 

Klage over afgørelse om tilbagebetaling af tilskud

Er du uenig i afgørelsen om tilbagebetaling af for meget modtaget tilskud, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen Aalborg.

En eventuel klage skal være Forældrebetalingen i Odense Kommune i hænde senest 4 uger fra din modtagelse af afgørelsen. Klagen sendes via Digital Post til Forældrebetalingen i Odense Kommune, som revurderer din sag og sender den videre til afgørelse i Ankestyrelsen Aalborg.

 

Tilbagebetaling af for meget udbetalt  tilskud

Når afgørelsen er truffet, vil du modtag girokort fra Opkrævningen i Odense Kommune.

Det er vigtigt, at du betaler kravet rettidigt, også selvom du har klaget til Ankestyrelsen Aalborg og Forældrebetalingen.  Odense Kommune kan med andre ord fastholde sit krav indtil, der falder en endelig afgørelse i sagen.

Hvis du klager til Ankestyrelsen Aalborg  og får medhold, får du naturligvis dine penge retur.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, vil Opkrævningen i  Odense Kommune fastsætte en afdragsordning.

Børn- og Ungeforvaltningen