Spring til indhold

Spørgsmål og svar om bevaringsværdige gårde og landbrugsbygninger

Her finder du svar på de spørgsmål, Odense Kommune har modtaget i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 0-916 for bevaringsværdige gårde og landbrugsbygninger.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byplan

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byplan

» Hvorfor er der udarbejdet forslag til denne lokalplan?


Odense Kommune oplever et stigende pres på bevaringsværdige gårde og landbrugsbygninger, som af forskellige årsager ønskes revet ned. 

Uden det aktuelle forslag til lokalplan har Odense Kommune ikke mulighed for at sige nej til nedrivning, med mindre der nedlægges forbud efter Planlovens §14 og udarbejdes en ny lokalplan for hver enkelt ejendom. Dette er en meget omfattende proces, som i praksis ikke er mulig at gennemføre i større omfang.

 

» Hvorfor er jeg omfattet af forslaget til lokalplan, og hvorfor er min ejendom bevaringsværdig?


Odense Kommune har som udgangspunkt valgt at medtage alle gårde og landbrugsbygninger, der er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. 

For flere gårdes vedkommende er kun en enkelt eller to af bygningerne på for eksempel en firlænget gård registreret som bevaringsværdige i kommuneplanen. I disse tilfælde medtager lokalplanen hele anlægget som bevaringsværdigt, hvis de øvrige bygninger udgør en vigtig del af den bevaringsværdige sammenhæng.

Kommuneplanens registrering af bevaringsværdige ejendomme bygger på den såkaldte SAVE-metode, hvor bygninger, der har fået en bevaringsværdi 1-4, er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Denne registrering stammer tilbage fra midten af 1990’erne, og derfor har forvaltningen foretaget en gennemgang af de gårde og landbrugsbygninger, der er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Bygninger, der på grund af ombygning eller ringe tilstand ikke længere er bevaringsværdige, er frasorteret. 

Besigtigelsen er primært foretaget udvendigt fra offentlig vej. I nogle få tilfælde er besigtigelsen foretaget på baggrund af nyere skråfotos fra luften.

 

» Hvad betyder lokalplanen for mig?


I praksis betyder lokalplanen, at du ikke må rive de bygninger ned, der er omfattet af lokalplanen. Du må heller ikke foretage større udvendige ændringer uden at søge om tilladelse. Ved vurderingen af ansøgningen vil der for eksempel blive lagt vægt på, om de ændringer, du søger om, passer til husets arkitektur og den omkringliggende bebyggelse.

 

» Har lokalplanen betydning for, hvad jeg må bruge mine bygninger til?


Nej, lokalplanen ændrer ikke på, hvordan du må bruge din ejendom.

 

» Hvad er SAVE?


SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger.

 

SAVE-vurderingen af bygninger bygger på fem forskellige parametre:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

De fem parametre sammenfattes i én bevaringsværdi. Værdierne angives på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste. I Odense Kommune er det kun bygninger, der er opført før 1940, der er registreret med SAVE, og kun bygninger med en bevaringsværdi på 1-4, som er optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Det betyder, at der er et særligt fokus på at passe på disse bygninger.

 

 

» Hvad hvis kun en eller to bygninger på min gård er registreret som bevaringsværdig i kommuneplanen? 

 
For mange gårdes vedkommende er kun en enkelt eller to af bygningerne på for eksempel en firlænget gård registreret som bevaringsværdige i kommuneplanen. I disse tilfælde medtager lokalplanen hele anlægget som bevaringsværdigt, hvis de øvrige bygninger udgør en vigtig del af den bevaringsværdige sammenhæng. Bygninger, der ikke indgår i den originale sammenhæng, eller som er i ringe stand, er ikke medtaget.

 

» Har Odense Kommune besigtiget min ejendom og hvornår?


Kommuneplanens liste over bevaringsværdige ejendomme bygger på en registrering foretaget i midten af 1990’erne. Derfor har forvaltningen foretaget en gennemgang af de gårde og landbrugsbygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Bygninger, der på grund af ombygning eller ringe tilstand ikke længere er bevaringsværdige, er frasorteret. 

Gennemgangen af de bevaringsværdige gårde og landbrugsbygninger er blandt andet foretaget ved en besigtigelse. Besigtigelsen er foretaget i sommeren/efteråret 2019 og er kun foretaget udvendigt - primært fra offentlig vej. I få tilfælde er besigtigelsen sket på baggrund af nye skråfotos fra luften. Dette betyder naturligvis, at der kan være forhold, som ikke indgår i den nye besigtigelse.

 

» Hvad sker der, hvis min ejendom brænder?


Brænder din ejendom, eller kan den på anden måde ikke bevares, må du godt opføre en ny. Den nye bygning skal opføres inden for afgrænsningen af den oprindelige bygning og i tilsvarende volumen.

Den nye bygning må ikke virke dominerende, og den skal passe til områdets eksisterende bygninger og de landskabelige forhold.

 

» Kan jeg skifte nuværende vinduer til nye uden tilladelse?


Nej, du skal søge om tilladelse til udskiftning af det udvendige – for eksempel tag, vinduer og døre. 
Ved vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om eksempelvis nye vinduer passer til husets arkitektur. I den forbindelse vil Odense Kommune blandt andet se på, hvordan huset oprindeligt har set ud. For eksempel er ingen ældre landbrugsbygninger oprindeligt opført med store vinduer uden sprosser.

 

» Hvis mit hus oprindeligt havde stråtag, men ikke har det i dag, skal jeg så få lagt stråtag, hvis jeg ønsker et nyt tag?


Det er ikke et krav i lokalplanen. Du skal søge om tilladelse til nyt tag. Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om det nye tag passer til husets arkitektur.

 

» Må jeg blænde en dør af udefra uden tilladelse?


Nej, du skal søge om tilladelse til udvendige ændringer af dit hus. Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om ændringen passer til husets arkitektur.

 

» Må jeg male mit hus i en anden farve uden tilladelse?


Nej, du skal søge om tilladelse til udvendige ændringer af dit hus. Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om ændringen passer til husets arkitektur. Du vil normalt kun kunne få tilladelse til farver efter den såkaldte ”jordfarveskala”, som er afdæmpede i tonen.

 

» Har lokalplanen betydning for ejendomsskatten?


Der sker ingen ændringer i ejendomsskatten. Det er kun fredede bygninger, der kan opnå fordele i forhold til ejendomsskatten.

 

» Hvad betyder lokalplanen for ejendommens salgsværdi?

Det er vanskeligt at sige. Der er foretaget undersøgelser, som viser, at købere faktisk gerne vil betale mere for et hus, der er bevaringsværdigt, eller ligger i et område med mange bevaringsværdige huse. 

Omvendt giver lokalplanen nogle restriktioner i forhold til, hvad du må og ikke må. Det kan afholde potentielle købere, som ikke ønsker at bevare husets udseende, fra at købe.

 

» Er der støttemuligheder til bygninger omfattet af lokalplanforslaget?

Har du en bevaringsværdig ejendom, har du som udgangspunkt mulighed for at søge kommunen om støtte til istandsættelse. Puljen til byfornyelse er dog ikke den samme fra år til år og afhænger af, hvor meget og om Staten reserverer midler hertil.

 

Læs mere om, hvorvidt og hvad du kan søge støtte til

 

Kontaktinformation

Har du bemærkninger, eller spørgsmål, som ikke er besvaret her, er du velkommen til at kontakte os:

  • Nicolai Berg Andersen, byplanlægger, Byplan, Odense Kommune. Tlf: 5146 4591, mail: nicba@odense.dk
  • Paw Gadgaard, fagleder for lokalplanlægning, Byplan, Odense Kommune. Tlf: 6551 2509, mail: pag@odense.dk  

Er spørgsmålene relevante i en bred sammenhæng i forhold til det aktuelle forslag til lokalplan, vil de blive tilføjet denne side.

By- og Kulturforvaltningen