Spring til indhold

Gerthasminde - ny lokalplan på vej

Odense Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for Gerthasminde, og den nuværende skal aflyses.

Den nye plan skal sikre, at stedets særlige kulturhistorie bevares, og at områdets særegne udtryk ikke forsvinder.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan bliver beboere i området involveret. Her kan du følge med i processen.

 

Januar 2021: Digitalt informationsmøde den 20. januar kl. 16.30 - 18.00

Onsdag den 20. januar afholdt Odense Kommune digitalt informationsmøde om lokalplanforslaget for Gerthasminde. 

 

På mødet blev forslaget præsenteret, og der kunne stilles opklarende spørgsmål til indholdet. 

Mødet foregik digitalt via Microsoft Teams på grund af Covid-19 situationen.


Program for mødet

16.15 – 16.30 Tjek-in ved kommunikationskonsulent Dorte Eskesen, Odense Kommune
16.30 – 16.35 Velkomst ved projektleder Marianne Tonim Nielsen, Odense Kommune
16.35 – 16.40 Præsentation af Odense Kommunes medarbejdere på mødet
16.40 – 17.10 Præsentation af lokalplanforslaget ved Marianne Tonim Nielsen, Odense Kommune
17.10 – 17.50 Spørgsmål og svar
17.50 – 18.00 Tak for i dag

 

Præsentationen fra mødet

 

Læs spørgsmål og svar fra spørgerunden

 
 

 

December 2020: Lokalplanforslag sendt i offentlig høring

By- og Kulturudvalget vedtog på deres møde d. 8. december at sende lokalplanforslaget i 8 ugers høring frem til den 4. februar 2021.

 

Se lokalplanforslaget

By- og Kulturforvaltningen er nu i gang med at planlægge et digitalt informationsmøde, som bliver afholdt i januar. Dato og yderligere information om mødet bliver lagt på denne side i uge 1.

 

 

September 2020: Udkast til lokalplan sendt til kommentering

Kontaktgruppen kommenterede på lokalplanudkastet og drøftede det med kommunens fagfolk på et møde den 21. september.

 

 

Februar 2020: Møde med kontaktgruppen den 27. februar

Den 27. februar 2020 holdt By- og Kulturforvaltningen møde med kontaktgruppen i Gerthasminde (se medlemmer nedenfor). Fra forvaltningen deltog repræsentanter fra Byplan, Trafik og Mobilitet samt Park og Vej, desuden deltog repræsentant fra Odense Bys Museer.

 

Dagsorden var at gennemgå de faglige holdninger fra kommunen og museet samt at drøfte et første udkast til bestemmelser for bygningsbevaring og udearealer for Gerthasmindebebyggelsen.

 

Referat fra mødet den 27. februar 2020

Oplæg til beskrivelse af grønne arealer

Bygningsbestemmelser

 

Kontaktgruppen indsamler kommentarer fra kvarterets beboere og sender dem til forvaltningen inden den 1. april 2020.

 

 

November 2019: Informationsmøde den 28. november

Som optakt til arbejdet med den nye lokalplan blev der afholdt informationsmøde for indbudte beboere torsdag den 28. november 2019.

 

Præsentation fra mødet den 28. november 2020

Referat fra mødet den 28. november 2020

Individuelle input fra mødet

 

 

På mødet blev der nedsat en kontaktgruppe bestående af:

 

Søren Mose Hansen
Christian Gunnergaard
René Brandenborg
Helle Lone Nielsen
Flemming Hansen
Marianne Albeck
Claus Jensen
Suppleant: Sven Erik Sørensen


Gruppen kan kontaktes på mail: gerthasminde@outlook.com.

 

Gruppen forventes at holde møde med Byplan d. 27. februar 2020. Mødet vil være det første ud af to planlagte møder.

 

Glemt bluse

På mødet blev der glemt en blå trøje med lynlås. Ejermanden kan henvende sig til Marianne Tonim Nielsen på mnie@odense.dk.

 

Program for mødet

17.00 Velkomst ved adm. direktør Anne Velling, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Bevarende lokalplan på vej ved Byplan, Odense Kommune
Den engelske haveby Gerthasminde ved stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Kommune
Spørgsmål fra salen 

17.45 Drøftelse af følgende spørgsmål:
   - Hvad gør Gerthasminde bevaringsværdig?
   - Hvordan skal det kunne ses, at Gerthasminde er en engelsk haveby?
   - Hvordan indpasses parkering i området?

18.45 Opsamling i plenum

19.00 Tak for i aften

By- og Kulturforvaltningen