Spring til indhold

Indberet nedrivning (BBR)

BBR-blanket du kan udfylde i forbindelse med at du anmelder et byggearbejde.

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om nedrivningstilladelse, hvis hele bygningen nedrives.

Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

By- og Kulturforvaltningen