Spring til indhold

Brogårdsvej 75

Landzonetilladelse Brogårdsvej 75

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

.

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Den 18. september 2020 har Odense Kommune givet landzonetilladelse til:

 

Udvidelse af Ådalskolens undervisnings- og idrætsfaciliteter samt opførelsen af en ny tilhørende børnehave, Brogårdsvej 75

matr.nr. 42b, Fangel by, Fangel

Reglerne om landzonetilladelser står i Planlovens* §35-37.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Byggesag i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 24 62.

 

Klage

Klagefristen udløber den 16. oktober 2020.

 

Klager behandles af Planklagenævnet. 

Klageberettigede er alle med en retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer jf. Planlovens § 59.

 

Klage skal være skriftlig, og sendes ind inden 4 uger fra den dag afgørelsen er givet. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen.

Klage skal sendes via Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk, og du skal vælge punktet ’Planklagenævnet’.
Når du klager, skal du betale et gebyr, det sker med betalingskort via klageportalen.

 

Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har afgjort sagen, og kun hvis der gives medhold i landzonetilladelsen.

 

Du kan også læse om dispensation efter naturbeskyttelsesloven udvidelse af Ådalskolens undervisnings- og idrætsfaciliteter samt opførelsen af en ny tilhørende børnehave på Brogårdsvej 75.

 

 

By- og Kulturforvaltningen