Spring til indhold

Byfornyelse - tilskud til istandsættelse af boliger

Går du med planer om renovering af din bolig, kan du måske få tilskud fra Odense Kommune.

Odense Kommune giver tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi.

Tilskuddet kan søges i henhold til følgende prioritering:

 1. Bevaringsværdige bygninger med SAVE værdi 1-4 (de mest bevaringsværdige), der er truet af nedrivning eller uheldige ombygninger.
 2. Bygninger, der er omfattet af områdefornyelse Bolbro, og som lever op til nogle nærmere definerede støttekriterier. Ejerne af de boliger, der er omfattet, er orienteret og inviteret til dialog om deres muligheder.
 3. Bygninger, som er omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan, eller som ligger i et gadestrøg, der er udpeget som bevaringsværdigt i temalokalplanen for skilte- og facader samt bygninger med SAVE 1-4, som ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdig sammenhæng.
 4. Støtte til gårdforbedringer i bymidten under forudsætning af, at der er meget bred opbakning blandt beboerne.
 5. Støtte til bygninger med SAVE 5-6 samt bevaringsværdige bygninger opført efter 1940, som ikke er SAVE registreret, men ligger i områder, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø eller bevaringsværdig sammenhæng.
 6. Midler til SAVE 1-4 ejendomme uden for de overfor nævnte områder og i den udstrækning, der er midler til det.

Rammer for de bevaringsværdige ejendomme

Da Odense har mange bevaringsværdige ejendomme og lokalplaner, er det vigtigt, at du kender de rammer, der gælder for din ejendom, inden du går i gang med dit renoveringsprojekt. 

Du kan se lokalplaner, bevaringsværdier m.m. på kort.
 
Sådan finder du en lokalplan på kortet:
 • Søg adresse
 • Vælg mappen ”Planlægning”
 • Vælg mappen ”Lokalplaner” og ving af ved ”Lokalplaner, vedtaget (plandata.dk)” 
 • Tryk på ”i” i værktøjsbjælken, peg på bygningen, og vælg resultat 
Sådan finder du information om bevaringsværdi på kortet:
 • Søg adresse
 • Vælg mappen ”Arealregulering”
 • Vælg mappen ”Bygge- beskyttelseslinjer” og ving af ved ”Bevaringsværdige bygninger” 
 • Tryk på ”i” i værktøjsbjælken, peg på bygningen, og se resultat
 

Krav til renoveringen og regler for støtten

Minimumsbeløbet for ansøgning om tilskud er 50.000 kr. Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjening, byfornyelse af ejendomme.

Odense Kommune lægger vægt på, at ejendommen bliver både tidssvarende og fremtidssikret og kan bidrage til forbedring af beboernes livskvalitet. Vi stiller desuden arkitektoniske og miljømæssige betingelse for støtte samt krav om, at bestemte arbejder udføres. 


Kontakt os allerede i dag

Har du spørgsmål til mulighederne for støtte til dit projekt, er du velkommen til at kontakte os. Og gerne så tidligt som muligt, så du kender til dine muligheder allerede inden, du går i gang med dit projekt.

By- og Kulturforvaltningen