Spring til indhold

Byfornyelse - tilskud til istandsættelse af boliger og gårdrum

Går du med planer om renovering af din bolig eller din baggård, kan du måske få tilskud fra Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byfornyelse, almene boliger og transport

Nørregade 36
5000 Odense C
Lene Skouw, 6551 2528

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byplan

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Odense Kommune giver tilskud til bygningsfornyelse med udgangspunkt i den enkelte ejendoms tilstand og under hensynstagen til ejendommens økonomi.

Rammen til bygningsfornyelse udmeldes hvert år af Transport, Bygnings- og Boligministeriet. Da vi ikke kan forvente en ramme i år, er restrammen fra sidste år prioriteret til "Bygninger, der er omfattet af områdefornyelse Bolbro".

Tilskud til istandsættelse af boliger

Byfornyelse af fælles gårdrum/friarealer

Opdateret 16-09-2019

By- og Kulturforvaltningen