Spring til indhold

Tvingvej 63

Tvingvej 63

Byggesag har modtaget ansøgning om:

Nedrivning af bygningerne på ejendommen Tvingvej 63

matr.nr. 20b, Birkum By, Fraugde

 

Den ene bygning er bevaringsværdig i kategori 4, hvilket fremgår af kommuneplanen.

Frist

Fristen for at fremsætte indsigelser er den 18. februar 2021.

Du kan sende din eventuelle indsigelse til Byggesag via Digital post.

 

Ansøgningen om nedrivning offentliggøres i henhold til §18 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen