Spring til indhold

Paarupvej 66

Nedrivning af Paarupvej 66

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Byggesag annoncerede den 27. januar 2021 om nedrivning af to bygninger på Paarupvej 66, matr.nr. 12a, Paarup By, Paarup.

 

Fristen for indsigelser er udløbet.

 

Odense kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning efter Planlovens §14.

 

Annoncering sker efter §18 stk. 4 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

By- og Kulturforvaltningen