Spring til indhold

Lykkeshåbs Allé 3

Nedrivning af Lykkeshåbs Allé 3.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Byggesag annoncerede den 14. marts 2024 om nedrivning af ejendommen:

 

Lykkeshåbs Allé 3, Dalum

Fristen for indsigelser er udløbet.

Odense Kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning efter planlovens § 14, og vi har derfor den 25. april 2024 meddelt nedrivningstilladelse.

 

Annonceringen sker efter § 18 stk. 4 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.”

By- og Kulturforvaltningen