Spring til indhold

Bellingevej 36

Nedrivning af Bellingevej 36

Byggesag har modtaget ansøgning om nedrivning af ejendommen

 

Bellingevej 36, matr.nr. 3m, Bellinge By, Bellinge

Bygningen er bevaringsværdig i kategori 4, hvilket fremgår af kommuneplanen.

 

Frist

Fristen for at fremsætte indsigelser er den 23. august 2021 kl. 12.00.

Du kan sende din eventuelle indsigelse til Byggesag via Digital post.

 

Ansøgningen om nedrivning offentliggøres i henhold til §18 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen