Spring til indhold

Bellingevej 36

Nedrivning af Bellingevej 36.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Byggesag annoncerede den 15. juli 2021 nedrivning af ejendommen:

Bellingevej 36

matr.nr. 3m, Bellinge By, Bellinge.

 

Fristen for indsigelser er udløbet.

 

Odense kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning efter Planlovens § 14.

Annoncering sker efter § 18 stk. 4 i Bygningsfredningsloven.

By- og Kulturforvaltningen