Spring til indhold

Vestergade 24

Nedrivning Vestergade 24

Kontaktinformation

Kontaktinformation

65 51 24 62

Byggesag

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Byggesag

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 10-12
Torsdag 10-12

Du kan træffe en medarbejder i Byggesag ved at lave en forudgående aftale.

Byggesag har modtaget ansøgning om:

 

Nedrivning af sidebygningerne og baghuset på ejendommen Vestergade 24, matr.nr. 516a, Odense Bygrunde

 

Bygningen er bevaringsværdig i kategori 4, hvilket fremgår af kommuneplanen.

 

Fristen for at fremsætte indsigelser er den 14. april 2020.

Du kan sende din eventuelle indsigelse til Byggesag via Digital post.

 

Ansøgningen om nedrivning offentliggøres i henhold til §18 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

By- og Kulturforvaltningen