Spring til indhold

Skovmarken 40

Nedrivning af landbrugsbygninger - Skovmarken 40

Byggesag annoncerede den 28. august 2019 om

nedrivning af landbrugsbygninger, Skovmarken 40, matr.nr. 1b, Dyregrave Væde, Ubberud

 

Fristen for indsigelser er udløbet.

Odense kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning efter Planlovens §14.

Annoncering sker efter §18 stk. 4 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

Opdateret 10-10-2019

By- og Kulturforvaltningen