Spring til indhold

Lerhusene 4

Nedrivning af Lerhusene 4

Byggesag annoncerede den 24. september 2019 om nedrivning af stuehuset som er bevaringsværdig i en kategori 4 jf. SAVE samt de overflødiggjorte landbrugsbygninger, herunder staldbygninger, beliggende på Lerhusene 4, matr.nr. 23, V. Kærby By, Agedrup.

 

Fristen for indsigelser er udløbet.

 

Odense kommune vil ikke nedlægge forbud mod nedrivning af Lerhusene 4, efter Planlovens §14.

Annoncering sker efter §18 stk. 4 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 04-11-2019

By- og Kulturforvaltningen