Spring til indhold

Kirkevej 50

Nedrivning af bygninger Kirkevej 50

Byggesag har modtaget ansøgning om:

Nedrivning af stuehus og staldbygninger på ejendommen Kirkevej 50, matr.nr. 37a, Fangel by, Fangel.

 

Bygningen er bevaringsværdig i kategori 3, hvilket fremgår af kommuneplanen.

 

Fristen for at fremsætte indsigelser er den 22. oktober 2019.

 

Du kan sende din eventuelle indsigelse til Byggesag via Digital post.

 

Ansøgningen om nedrivning offentliggøres i henhold til §18 i ”Lov om bygningfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

 

 

 

 

 

Opdateret 23-09-2019

By- og Kulturforvaltningen