Spring til indhold

Tilmelding til grundlovsceremoni

For at opnå dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni på Odense Rådhus. Ceremonien afholdes d. 26. marts 2020. Tilmeldingsfrist senest 5. marts. 

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i. 

Ved grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt udveksle håndtryk med én eller flere repræsentanter fra byrådet.

 

Tilmelding til grundlovsceremonien

Odense Kommune afholder den første grundlovsceremoni torsdag d. 26. marts 2020 kl. 16.00.

Grundlovsceremonien vil finde sted i rådhushallen på Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

Du skal tilmelde dig senest torsdag d. 5. marts 2020. Du skal bruge NemID for at logge ind på tilmeldingsformularen. 
 
Når du har tilmeldt dig ceremonien, vil du modtage en bekræftelse via Digital Post. Det kan tage lidt tid, før du modtager din kvittering.

Tilmeld dig nederst på siden eller i den grønne selvbetjeningsboks øverst på siden.

 

Medbring blanket og gyldig legitimation

Til grundlovsceremonien skal du medbringe: 

  1. Blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt til dig i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget om indfødsret. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten må ikke være underskrevet på forhånd.

  2. Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående: 
  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Efter grundlovsceremonien 

Efter grundlovsceremonien indsender Odense Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger og sender et statsborgerretsbevis til dig.

Når du har modtaget statsborgerretsbeviset, kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice. 

 

Yderligere information

Læs om lovforslaget om indfødsrets meddelelse.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

Sara Liedecke, sarli@odense.dk, 40 27 99 17.

Borgmesterforvaltningen