Hjælp til forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Odense Kommune kan yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndighedsindehaveren er død. .

Kontaktinformation

Borgerservice

66 13 13 72

Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-13.00

Digital post

Enkeltydelser

Har du overtaget forældremyndigheden over et barn efter at barnets forældre er gået bort, og har du brug for økonomisk hjælp til forsørgelse af barnet, så kan du ringe og få en tid til samtale hos afdelingen der varetager økonomisk tilskud i særlige tilfælde. 

 

Der kan kun ydes økonomisk hjælp, hvis barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved forsørgelsen. Sådanne indtægter dækker blandt andet det særlige børnetilskud efter lov om børnetilskud, forskudsvis udbetaling af børnebidrag, pension efter barnets forældre og indtægter fra eventuelt job.

 

Ved ansøgning om hjælp efter §84 skal du kontakte Tilskud telefonisk.

 

Opdateret 31-07-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen