Spring til indhold

Ansøgning om økonomisk tilskud

Er du i en vanskelig økonomisk situation, så kan du søge Odense Kommune om økonomisk tilskud til enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.

Tilskud har lukket for al personlig henvendelse i Egeparken uden forudgående aftale som følge af Covid-19.

Når du søger om økonomisk hjælp til enkeltudgifter - også kaldet enkeltydelser-, foretager vi en individuel vurdering. Du skal udfylde ét af de nedenstående ansøgningsskemaer samt et oplysningsskema, når du søger om økonomisk hjælp i særlige tilfælde.

Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger Odense Kommune om hjælp. Vi foretager en individuel vurdering i hvert konkret tilfælde. I vurderingen lægger vi bl.a. vægt på:

  • hvilken udgift det drejer sig om

  • om udgiften er rimelig

  • din mulighed for selv at betale

  • om du har formue

  • din mulighed for at optage lån

  • din familiesituation

  • om udgiften kan afholdes efter anden lovgivning  

Hvis du er gift, så indgår din ægtefælles forhold også i vores samlede vurdering.

 

Ansøgningsskema og oplysningsskema

Vær opmærksom på, at du skal udfylde ét af følgende ansøgningsskemaer afhængigt af forholdet for enkeltydelsen samt et oplysningsskema. 

Ansøgningsskema til rimeligt begrundede enkeltudgifter, fx boligbevarende udgifter, overlevelseshjælp, midlertidig hushjælp, og andre uforudsete udgifter

Ansøgningsskema for udgifter til sygebehandling og tandpleje

Ansøgningsskema for økonomisk hjælp til samvær med egne børn

Ansøgningsskema for udgifter til flytning og depositum

Oplysningsskema

 

Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Odense kommune kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde. Det sker hvis vi vurderer, at der er tale om uforsvarlig økonomi, om du kan tilbagebetale hjælpen inden for en kortere periode eller hvis der er tale om indskud/depositum efter § 85 i Lov om aktiv socialpolitik eller § 39 i Lov om Integration.
Tilskud til enkeltydelser er skattefrie.

Gældsrådgivning - gratis, uvildig og fortrolig rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen