Spring til indhold

Økonomisk tilskud i særlige tilfælde

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om økonomisk tilskud til enkeltudgifter, som du ikke kan betale eller dække på anden måde. .

Tilskud har lukket for al personlig henvendelse i Egeparken uden forudgående aftale som følge af Covid-19.

 

Økonomisk tilskud i særlige tilfælde kaldes også for enkeltydelser.

 

Tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter   

Vi kan yde hjælp, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, der er uforudsigelige.

Hjælp til sygebehandling, medicin mv.

Vi kan yde hjælp til betaling af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne selv. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

 

Vi yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

 

Særlig hjælp vedrørende børn

Vi kan yde økonomisk tilskud til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med dine børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Det er en betingelse for at yde hjælp, at du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Hjælp til flytning

Vi kan yde hjælp til flytning og depositum, som forbedrer bolig- eller erhvervsforhold. Betingelsen for at få tilskud er, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter eller formue, som kan dække behovet.

Er du førtidspensionist eller folkepensionist?

Læs mere om økonomisk tilskud til førtidspensionister tilkendt pension efter 2003 her.

 

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt pension før 2003 kan du ikke søge om økonomisk tilskud. Her har du i stedet mulighed for at søge om:

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen